Home

אנו בסטארדוג מציעים מספר תכשירי הדברה לכלבים ממיטב היצרנים.כיצד נבחר את התכשיר המתאים? לכלב ביתי ללא חצר ניתן להסתפק באמפולות לכלבים. לכלב ביתי שנמצא בחצר, רצוי לחזק את ההגנה עם קולר נגד קרציות, במיוחד בימי הקיץ

חשוב בכל מקרה רצוי להחזיק תמיד בבית ספריי נגד פרעושים וקרציות לטיפול סביבתי ומיידי

 פרונטליין

תרסיס נגד קרציות

סקאליבור

לכלבים מעל 20 ק”ג

קילטיקס

לכלבים גדולים

קילטיקס

לכלבים בינוניים

קילטיקס

לכלבים קטנים

סקאליבור

לכלבים עד 20 ק”ג

סרסטור

לכלבים קטנים

סרסטור

לכלבים גדולים

סנטרי

לכלבים בין 10-20 ק”ג

סנטרי

לכלבים עד 10 ק”ג

סנטרי

  לכלבים בין 20-40 ק”ג

סנטרי

  לכלבים בין 40-60 ק”ג