Home

שימורים | חטיפים | מעדנים לחתולים

שימורים | חטיפים | מעדנים לחתולים, הן מרכיב חשוב בתזונתו של החתול הביתי, עיקר תזונתם של חתולים מבוססת על בשר ותזונתם דורשת מתן תשומת לב ויש לספק תזונה מאוזנת.

סשיר

גורים, עוף

םרג 150

סימבה

עוף

םרג 415

סימבה

טונה

םרג 415

סימבה

הודו

םרג 415

סשיר

בוגרים, עוף חזיר

םרג 150

סשיר

בוגרים, טונה

םרג 150

סשיר

בוגרים, עוף בקר

םרג 150

סשיר

בוגרים, עוף פאפיה

םרג 150

סשיר

בוגרים, עוף

םרג 150

סשיר

בוגרים, עוף

םרג 150

סשיר

גורים, טונה

םרג 150

סימבה

כבש

םרג 415

סימבה

בשר

םרג 415

סימבה

ארנבת

םרג 415

לה קט

גורמה, דגים

םרג 85

לה קט

גורמה, עוף

םרג 85

לה קט

עוף

םרג 400

לה קט

דגים

םרג 400

לה קט

כבד

םרג 400

לה קט

מיקס עוף

םרג 400

לה קט

סלמון

םרג 400

לה קט

נתחוני טונה

םרג 85

לה קט

נתחי טונה

םרג 85

לה קט

כבד

םרג 85

סימבה

דגים

סימבה

בקר

סימבה

עוף

פנסי פיסט

טונה

פנסי פיסט

מאכלי ים

פנסי פיסט

עוף

פנסי פיסט

הודו

פנסי פיסט

סלמון

פריסקיז

עוף

פריסקיז

כבד ועוף

פריסקיז

הודו

פריסקיז

מאכלי ים

פריסקיז

סלמון

מיליור גאטו


מיליור גאטו


מיליור גאטו